{"data_type":"application\/json","type":"article","data":{"id":"170","title":"E\u011e\u0130T\u0130ME B\u0130R TU\u011eLA DA MB HOLD\u0130NG\u2019DEN","content":"

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, ikili e\u011fitime geçi\u015f döneminde önemli bir protokole imzas\u0131n\u0131 att\u0131. E\u011fitime destek vermek amac\u0131yla Ayd\u0131n’a okul yapt\u0131racak olan Balat, 500 gün içerisinde teslim edece\u011fi okulun protokolünü Milli E\u011fitim Bakan\u0131 \u0130smet Y\u0131lmaz’\u0131n kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla Ayd\u0131n Valili\u011finde imzalad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding, Gaziantep’in O\u011fuzeli ilçesine yapt\u0131\u011f\u0131 Ay\u015fe-Salman Balat Sosyal Tesisleri, Ayd\u0131n’\u0131n Efeler \u0130lçesine yapt\u0131\u011f\u0131 Z kütüphane, Anaokulu, say\u0131s\u0131z okul tamir in\u015faat\u0131 ve kitap ba\u011f\u0131\u015f\u0131ndan sonra e\u011fitime desteklemeye devam ediyor.  Yak\u0131n zamanda in\u015faat\u0131na ba\u015flayacaklar\u0131 ve Ayd\u0131n’da yap\u0131lacak olan yeni okul protokolünü ise Ayd\u0131n Valili\u011finde gerçekle\u015ftirdi. Törene Milli E\u011fitim Bakan\u0131 \u0130smet Y\u0131lmaz, Vali Ömer Faruk Koçak, Ak Parti Ayd\u0131n Milletvekili Mehmet Erdem, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Özlem Çerçio\u011flu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Ayd\u0131n Garnizon Komutan\u0131 Kurmay Albay Halil \u015een ile MB Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN YILMAZ, BALAT’A TE\u015eEKKÜR ETT\u0130<\/strong>
\r\n\tBalat’a e\u011fitime verdi\u011fi destek için te\u015fekkür eden Bakan Y\u0131lmaz, amaçlar\u0131n\u0131n bu ülkenin evlatlar\u0131na daha iyi bir e\u011fitim vermek oldu\u011funu söyledi. Bu ülkenin evlatlar\u0131n\u0131 21. yüzy\u0131la kendine güvenen, milli de\u011ferleri alm\u0131\u015f, evrensel bilgilere aç\u0131k ve özgüvenli insanlar olarak yeti\u015ftirmek istediklerini belirten Y\u0131lmaz, "Bunun da yolum e\u011fitim, e\u011fitim ve e\u011fitimden geçiyor. Ayd\u0131n'da ikili e\u011fitimi bitirmek üzereyiz. Okul öncesi e\u011fitimi yüzde 100 zorunlu hale getirecektik, bütün ça\u011f nüfusunu okul öncesi e\u011fitime alacakt\u0131k. Bu oran Ayd\u0131n'da çok iyi bir seviyeyle yüzde 77'nin üzerinde. \u0130n\u015fallah onu da en k\u0131sa zamanda yüzde 100'e ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z. Bu amaçlara ula\u015fabilmek için e\u011fitime destek veren hay\u0131rseverlerimize te\u015fekkür ediyoruz. Hay\u0131rseverlerimiz verdikçe, Allah onlara daha çok verir. O, sizlerden daha çok zengin ve çok daha cömerttir" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT; “E\u011e\u0130T\u0130M B\u0130R \u015eEHR\u0130N VE B\u0130R ÜLKEN\u0130N GELECE\u011e\u0130D\u0130R”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, imza törenin ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada Ayd\u0131n’a böyle bir eser kazand\u0131racaklar\u0131 için mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade etti. Balat; “ Daha önce Kö\u015fk’ün bir mahallesinde genç bir ö\u011fretmene rastlad\u0131m. Genç k\u0131z\u0131m\u0131z kendi imkânlar\u0131yla okulu boyamaya çal\u0131\u015f\u0131yordu. O kadar çok etkilendim ki o görüntüden. Güzel ülkemizde böylesine çal\u0131\u015fkan ve azimli birçok ö\u011fretmen var. Tek dertleri ö\u011frencilerine daha fazla \u015fey katabilmek. Bu a\u015famada bize dü\u015fen görev ise; çocuklar\u0131m\u0131za hak ettikleri e\u011fitim yuvalar\u0131 olu\u015fturmak. Unutmamak gerekir ki; e\u011fitim bir \u015fehrin ve bir ülkenin gelece\u011fidir. Gözleri p\u0131r\u0131l p\u0131r\u0131l parlayan yeni neslimiz, daha iyi \u015fartlarda e\u011fitim al\u0131rlarsa, Türkiye’nin geli\u015fme h\u0131z\u0131 katlan\u0131r. Amac\u0131m\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplumun ya\u015fam kalitesini yükseltmek” \u015feklinde konu\u015ftu.
\r\n\tOkulu, in\u015faat ba\u015flad\u0131ktan sonra 500 gün içerisinde teslim edeceklerini söyleyen Balat; “ Bu kampanyay\u0131 Say\u0131n Valim ve Say\u0131n Milli E\u011fitim Müdürümün çok güzel bir gayreti olarak gördüm. Bu çabaya ufac\u0131k bir yarar\u0131m\u0131z dokunursa çok mutlu olaca\u011f\u0131m. Milletim her \u015feye lay\u0131k. Demokrasiyi bize ö\u011freten okullar ve hocalar\u0131m\u0131zd\u0131r. Bilhassa ilkokul ö\u011fretmenleri insan karakterini belirleyen hocalard\u0131r. Onlar\u0131n eme\u011fi bizim üzerimizde çok fazla. Bir parças\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131larsak, ne mutlu bize” diyerek sözlerine son verdi.<\/p>\r\n","langsTitle":{"tr":"E\u011e\u0130T\u0130ME B\u0130R TU\u011eLA DA MB HOLD\u0130NG\u2019DEN","en":"MB HOLD\u0130NG ALSO PROVICES SUPPORT FOR EDUCATION"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, ikili e\u011fitime geçi\u015f döneminde önemli bir protokole imzas\u0131n\u0131 att\u0131. E\u011fitime destek vermek amac\u0131yla Ayd\u0131n’a okul yapt\u0131racak olan Balat, 500 gün içerisinde teslim edece\u011fi okulun protokolünü Milli E\u011fitim Bakan\u0131 \u0130smet Y\u0131lmaz’\u0131n kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla Ayd\u0131n Valili\u011finde imzalad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding, Gaziantep’in O\u011fuzeli ilçesine yapt\u0131\u011f\u0131 Ay\u015fe-Salman Balat Sosyal Tesisleri, Ayd\u0131n’\u0131n Efeler \u0130lçesine yapt\u0131\u011f\u0131 Z kütüphane, Anaokulu, say\u0131s\u0131z okul tamir in\u015faat\u0131 ve kitap ba\u011f\u0131\u015f\u0131ndan sonra e\u011fitime desteklemeye devam ediyor.  Yak\u0131n zamanda in\u015faat\u0131na ba\u015flayacaklar\u0131 ve Ayd\u0131n’da yap\u0131lacak olan yeni okul protokolünü ise Ayd\u0131n Valili\u011finde gerçekle\u015ftirdi. Törene Milli E\u011fitim Bakan\u0131 \u0130smet Y\u0131lmaz, Vali Ömer Faruk Koçak, Ak Parti Ayd\u0131n Milletvekili Mehmet Erdem, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Özlem Çerçio\u011flu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Ayd\u0131n Garnizon Komutan\u0131 Kurmay Albay Halil \u015een ile MB Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN YILMAZ, BALAT’A TE\u015eEKKÜR ETT\u0130<\/strong>
\r\n\tBalat’a e\u011fitime verdi\u011fi destek için te\u015fekkür eden Bakan Y\u0131lmaz, amaçlar\u0131n\u0131n bu ülkenin evlatlar\u0131na daha iyi bir e\u011fitim vermek oldu\u011funu söyledi. Bu ülkenin evlatlar\u0131n\u0131 21. yüzy\u0131la kendine güvenen, milli de\u011ferleri alm\u0131\u015f, evrensel bilgilere aç\u0131k ve özgüvenli insanlar olarak yeti\u015ftirmek istediklerini belirten Y\u0131lmaz, "Bunun da yolum e\u011fitim, e\u011fitim ve e\u011fitimden geçiyor. Ayd\u0131n'da ikili e\u011fitimi bitirmek üzereyiz. Okul öncesi e\u011fitimi yüzde 100 zorunlu hale getirecektik, bütün ça\u011f nüfusunu okul öncesi e\u011fitime alacakt\u0131k. Bu oran Ayd\u0131n'da çok iyi bir seviyeyle yüzde 77'nin üzerinde. \u0130n\u015fallah onu da en k\u0131sa zamanda yüzde 100'e ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z. Bu amaçlara ula\u015fabilmek için e\u011fitime destek veren hay\u0131rseverlerimize te\u015fekkür ediyoruz. Hay\u0131rseverlerimiz verdikçe, Allah onlara daha çok verir. O, sizlerden daha çok zengin ve çok daha cömerttir" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT; “E\u011e\u0130T\u0130M B\u0130R \u015eEHR\u0130N VE B\u0130R ÜLKEN\u0130N GELECE\u011e\u0130D\u0130R”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, imza törenin ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada Ayd\u0131n’a böyle bir eser kazand\u0131racaklar\u0131 için mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade etti. Balat; “ Daha önce Kö\u015fk’ün bir mahallesinde genç bir ö\u011fretmene rastlad\u0131m. Genç k\u0131z\u0131m\u0131z kendi imkânlar\u0131yla okulu boyamaya çal\u0131\u015f\u0131yordu. O kadar çok etkilendim ki o görüntüden. Güzel ülkemizde böylesine çal\u0131\u015fkan ve azimli birçok ö\u011fretmen var. Tek dertleri ö\u011frencilerine daha fazla \u015fey katabilmek. Bu a\u015famada bize dü\u015fen görev ise; çocuklar\u0131m\u0131za hak ettikleri e\u011fitim yuvalar\u0131 olu\u015fturmak. Unutmamak gerekir ki; e\u011fitim bir \u015fehrin ve bir ülkenin gelece\u011fidir. Gözleri p\u0131r\u0131l p\u0131r\u0131l parlayan yeni neslimiz, daha iyi \u015fartlarda e\u011fitim al\u0131rlarsa, Türkiye’nin geli\u015fme h\u0131z\u0131 katlan\u0131r. Amac\u0131m\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplumun ya\u015fam kalitesini yükseltmek” \u015feklinde konu\u015ftu.
\r\n\tOkulu, in\u015faat ba\u015flad\u0131ktan sonra 500 gün içerisinde teslim edeceklerini söyleyen Balat; “ Bu kampanyay\u0131 Say\u0131n Valim ve Say\u0131n Milli E\u011fitim Müdürümün çok güzel bir gayreti olarak gördüm. Bu çabaya ufac\u0131k bir yarar\u0131m\u0131z dokunursa çok mutlu olaca\u011f\u0131m. Milletim her \u015feye lay\u0131k. Demokrasiyi bize ö\u011freten okullar ve hocalar\u0131m\u0131zd\u0131r. Bilhassa ilkokul ö\u011fretmenleri insan karakterini belirleyen hocalard\u0131r. Onlar\u0131n eme\u011fi bizim üzerimizde çok fazla. Bir parças\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131larsak, ne mutlu bize” diyerek sözlerine son verdi.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tPresident of Board of Directors of MB Holding Mr. Muharrem Balat, signed an important protocol during the transition to dual education.   In order to provide support towards education, Mr. Balat is planning to build a school in Ayd\u0131n which will be completed  and delivered at the end of 500, towards this end he signed the said protocol in the presence of Minister of National Education Mr. \u0130smet Y\u0131lmaz at Governorship of Ayd\u0131n.<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding, is continuing its contributory work towards education in addition to the following projects already implemented, namely Ay\u015fe-Salman Community Facilities at O\u011fuzeli District of Gaziantep, Z Library at Efeler District of Ayd\u0131n, Kindergarden,   innumerable school repair work and book donation.    He signed the protocol at Governorship of Ayd\u0131n regarding the new school to be built in the very near future. National Education Minister Mr. \u0130smet Y\u0131lmaz, Governor Mr. Ömer Faruk Koçak, Ak Party  Deputy of Ayd\u0131n Mr. Mehmet Erdem, Mayor of Metropolitan Münicipality Ms. Özlem Çerçio\u011flu, Adnan Menderes University Rector Prof. Dr. Cavit Bircan,  Staff Colonel of Ayd\u0131n Garrison Mr. Halil \u015een and Founder and President of Board of Directors of MB Holding Mr. Muharrem Balat were present at the ceremony.<\/p>\r\n

\r\n\t
\r\n\tMINISTER MR. YILMAZ CONVEYED HIS APPRECIATION TO MR. BALAT<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tMinister Mr.Y\u0131lmaz extended his appreciation to Mr. Balat for his contribution towards education, stating that their goal is to provide a much better education to this country’s children.  Mr. Y\u0131lmaz said that it is their desire to cultivate self-confident children of this nation who are prepared to embrace the 21st Century, harboring national values and open to universal knowledge and added: "We can achieve this goal solely through education, education and only education.  We have almost completed dual education in Ayd\u0131n.  We had planned to make pre-school education obligatory by 100 percent; we were planning to send the pre-school aged children to pre-schools.  This rate is over 77 percent in Ayd\u0131n which is quite good.  God willing we will raise this rate to 100 percent in the near future. We extend our appreciation to all the benefactors who have provided their support in our endeavor to achieve our goals.  The more the benefactors contribute; all the more God will give them.  God is much richer and generous than you" he said.<\/p>\r\n

\r\n\t
\r\n\tMR BALAT; “EDUCATION IS THE FUTURE OF A CITY AND OF A COUNTRY”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tPresident of Board of Directors of MB Holding Mr. Muharrem Balat, during the statement he gave at the signature ceremony, he said they were very pleased that such a project shall come to fruition in Ayd\u0131n.  Mr Balat continued as follows; “I once met by chance a young teacher at Kö\u015fk quarter. The young woman was painting the school by her own means.  You cannot imagine how impressed I was seeing her painting.  There are many hard working and driven teachers in our beautiful country. Their only concern is to contribute as much as possible to their students.  At this phase, it is our duty to create the education establishments that our children deserve.   We must never forget, education is the future of a city and of the nation.  Provided that our new generation children with sparkling eyes receive schooling under better conditions, Turkey’s development speed shall increase twofold.  It is our aim to foment the quality of life of our people” he said.
\r\n\tMr Balat expressed that they would deliver the school at the end of 500 days following the commencement of building work; “In my opinion this campaign has been made possible through the beautiful efforts of the esteemed Governor and Director of National Education.  I will feel very happy to be able to make even just a small contribution in this effort.  Our people deserve the best of everything.  Our schools and teachers are the ones that teach us democracy. Primary school teachers in particular are the ones who contribute to the character development of persons.  They exert great efforts on our education. We would be very pleased to contribute even a little bit to their efforts” he concluded.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"","en":""},"langsDescription":{"tr":"E\u011e\u0130T\u0130ME B\u0130R TU\u011eLA DA MB HOLD\u0130NG\u2019DEN","en":"MB HOLD\u0130NG ALSO PROVICES SUPPORT FOR EDUCATION"},"cat_id":"14","catTitle":"Bas\u0131nda MB Holding","keywords":"","description":"E\u011e\u0130T\u0130ME B\u0130R TU\u011eLA DA MB HOLD\u0130NG\u2019DEN","address":null,"phone":null,"fax":null,"website":null,"active":"1","home":"1","date":null,"special":"0","seoLink":"http:\/\/www.mb.com.tr\/tr\/basinda-mb-holding\/egitime-bir-tugla-da-mb-holding-den","catSeoLink":"http:\/\/www.mb.com.tr\/tr\/basinda-mb-holding","picture":{"id":"1372","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/thumb\/image58398c373d529.jpg","normalImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/normal\/image58398c373d529.jpg","bigImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/big\/image58398c373d529.jpg","orgImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/original\/image58398c373d529.jpg","smallImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/small\/image58398c373d529.jpg","fileName":"image58398c373d529.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1372","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/thumb\/image58398c373d529.jpg","normalImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/normal\/image58398c373d529.jpg","bigImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/big\/image58398c373d529.jpg","orgImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/original\/image58398c373d529.jpg","smallImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/small\/image58398c373d529.jpg","fileName":"image58398c373d529.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"modulename":"article","files":false,"videos":null,"gallery":false,"formattedAddress":null,"artCatSeoLink":"http:\/\/www.mb.com.tr\/tr\/basinda-mb-holding","email":null,"yil":null,"latitude":null,"longitude":null,"template":{"id":"17","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/mb.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"},"dateFormat":null,"seoTitle":"egitime-bir-tugla-da-mb-holding-den","youtubes":false}}